Rullearkiv hos NTNU

ntnu logo

Kunde: NTNU, Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Tidsrom: 2021
Produkt: Forster elektrisk rullearkiv.

Reolteknikk AS svarte på ett anbud i 2021 med forespørsel om levering og installasjon av elektriske rullearkiv i 2 forskjellige lokaler i Trondheim.

Første lokalet var for oppbevaring av kirkekunstsamlinger (ca 600 objekter) som inneholder kunst, bygningsdeler, inventar og bruksgjenstander fra kirker i Norge fra middelalder til nyere tid.
Det andre lokalet var for oppbevaring av tradisjonelle arkivbokser.

Reolteknikk skåret høyest både på priskriterier og kvalitetskriteriet i anbudet.

Følgende krav var oppgitt i anbudet:
– Utsparing i eksisterende tregulv for å få rullearkivet så lavt som mulig.
– Vognene skulle ha en jevn bevegelse, for å unngå unødvendige bevegelser for objektene.
– Integrert belysning i alle gangene, minimum 300 lux
– Dobbel sikring mot klemskader ved bruk av fotoceller og motorkraft overvåkning.
– Enkelt å koble seg selv til systemet for å eventuelt kunne endre funksjoner.
– Ventilasjons modus
– Grunnet plassmangel på montasjested, var det krav om å etablere en rigg for midlertidig oppbevaring av komponenter.

Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid.