BITO kartonggjennomløp

Spar transporttid og areal, få oversikt og øk produktiviteten med gjennomløpsreol

BITO kartonggjennomløp

Gjennomløpsreolene for småvare er egnet for bruk som forsyningsstativ for lagring og ordreplukk. De kan brukes i en rekke situasjoner og muliggjør kompakt, tydelig organisert lagring av varer. Reduserte kjøreavstander øker også systemeffektiviteten; arbeidstiden reduseres mens plukk-ytelsen øker, og investeringskostnadene betales ofte ned innen et år. Et svært sofistikert ergonomisk design reduserer også det fysiske stresset på ansatte.

 • Veldig fleksibel bruk
 • Økt effektivitet
 • Kompakt og svært oversiktlig
 • Ergonomisk
Gjennomløpsreoler til småvarer. Plastakselruller som er ekstremt stille, noe som reduserer støyen. Ansattes daglige arbeid gjøres også lettere takket være tydelig synlighet av alle artikler på reolens plukkside, samt korte reiseavstander. Paller på toppen for en bedre utnyttelse av lagerets plass.

FiFo

For når du vil raskt og tydelig levere varer og deler på en "først inn, først ut" basis på arbeidsstasjoner eller langs produksjonslinjer.

Skrudd løsning

Fleksibelt skrudd løsning gjør det mulig å demontere, gjøre om og flytte løsningen. Dette medfører at montasjen blir så enkel at kunder i mange tilfeller ønsker å gjøre dette selv for å spare montasjekosten.

Vareflyt

For dere som ønsker å plukke høy og medium omsetnings-varer med høy lagerbevegelse, for å unngå dødtid som følge av mangel på forsyning.

Stort lager med gjennomløpsreoler, med både skrå og rette hyller. Hyllene er merket med etikketter for en bedre oversikt. Gule stigebensbeskyttere for å forhindre skader av truck og andre påkjenninger. Lageransatt står med en hyllevogn til å plasere noen varer på. Han scanner inn det han plukker fra hyllene.

Gjennomløp for småvare med buffer

Gjennomløpsløsningen med bufferlagring er utformet slik at varer leveres for å plukkes på bunn-nivået, mens palleplassene på toppnivået gir ekstra lagringsplass. Enkeltposisjonene brukes som vare-buffere for individuelle gjennomløpshyller for å holde reiseavstandene så korte som mulig når de fyller på nytt. Dette gjør det også mulig å ta godt bruk av høyden på lageret.

 • Plukk på grunnivå
 • Pallplasser i høyden for bufferlagring
 • Kortere avstander for påfylling
 • Effektiv bruk av plass

Generelle fordeler med BITO kartonggjennomløp

Gjennomløpsreolene lagrer alle artikler i en kompakt, tydelig arrangert plass på hentingssiden. Produktene er tydelige og reisetider er svært korte, noe som reduserer plukkingstiden med 40% sammenlignet med plukking fra konvensjonelle reoler. Dette øker både plukkernes effektivitet og reduserer arbeidstiden. Lagring av varer i et mer kompakt område resulterer i arealbesparelser på 30% eller mer. Separate forsyning- og plukksoner øker også arbeidstakers produktivitet.

 • Høy plukk-effektivitet
 • Høy vareomsetning
 • Plassbesparende
Illustrasjonen viser at det er mye tid å spare, samt areal utnyttelse av en BITO gjennomløpsreol.
Bildet/grafen viser at investeringskostnadene ofte lønner seg innen et år. Ved investering av kartong-gjennomløpsysteme unngår du å ta store økonomiske risikoer. Lang levetid av de solide systemkomponentene, selv når det brukes intensivt.

Lasteprosessen av varene er helt uavhengig av vareplukken. Dette reduserer risikoen for ulykker betydelig. De robuste, solide systemkomponentene sikrer også en lang levetid, selv når de brukes intensivt. Systemets investeringskostnader lønner seg ofte innen et år, noe som betyr at når du kjøper et kartong-gjennomløpsystem unngår du også å ta store økonomiske risikoer.

 • Lavere risiko for skader
 • Lang levetid

Ergonomi

BITO Gjennomløpsreoler for småvare er utviklet for å være svært ergonomiske. Det er tatt høyde for en naturlig plukkbevegelse ved utformingen av fronten på systemet. Våre plastakselruller er også ekstremt stille, noe som reduserer støyen. Ansattes daglige arbeid gjøres også lettere takket være tydelig synlighet av alle artikler på reolens plukkside, samt korte reiseavstander.

 • Sofistikert ergonomi
 • Stille rullebaner
 • Mindre fysisk krevende plukk
En ansatt som flytter på en blå plastkasse i en småvarereol. Reolen har plastakselruller som gjør at plastkassene med varer sklir bedre, og er ergonomisk bra for brukeren. Alle hyllene er merket med etiketter.
Lageransatt som plukker varer fra en småvarereol med skrå hyller. Dette er en bedre ergonomisk arbeidsstilling, og lettere og utføre arbeidsoppgaver. Alle varene er merket med etikketter på hyllene for en bedre oversikt.

Tilpasning

BITO Gjennomløp for småvare kan også bygges om og utvides etter første montering. Dette gjør at du kan være fleksibel og tilpasse deg forholdene når som helst. Du kan også utstyre eksisterende pallereoler med BITO-kartonggjennomløp.

 • Lett å tilpasse nye forhold
 • Utvides og endres når som helst
 • Kan implementeres i eksisterende pallereoler

Mange oppsett og kombinasjoner av løsninger

Utformingen av reolfronten har en betydelig innflytelse på den målrettede hastigheten for plukk-effektivitet. Det er viktig å ta hensyn til ergonomiske faktorer når man vurderer å velge effektivitet. Spesielt er det viktig å integrere en plukk-kurve som reflekterer en naturlig plukk-bevegelse.

 • Hyllen kan tilpasses typen varer
 • Rette hyller
 • Skrå hyller
 • Hyllesystem integrert med rullebaner

Fordeler med gjennomløpsreoler

Oversiktlig

Det finnes mange forskjellige oppsett og kombinasjoner av løsninger. Lett og holde god oversikt over alle varer, for en bedre vareflyt.

Vareflyt

For dere som ønsker å plukke høy og medium omsetnings-varer med høy lagerbevegelse, for å unngå dødtid som følge av mangel på forsyning.

Effektiv bruk av lagerplass

Reolene kan tilpasses ditt eksisterende lager, slik at du får best mulig utnyttelse av lagerets gulvplass og volum.

Skrudd løsning

Fleksibelt skrudd løsning gjør det mulig å demontere, gjøre om og flytte løsningen. Dette medfører at montasjen blir så enkel at kunder i mange tilfeller ønsker å gjøre dette selv for å spare montasjekosten.

Ergonomi

Gjennomløpsreoler for småvare er utviklet for å være svært ergonomiske. Det er tatt høyde for en naturlig plukkbevegelse ved utformingen av fronten på systemet. Våre plastakselruller er også ekstremt stille, noe som reduserer støyen. Ansattes daglige arbeid gjøres også lettere takket være tydelig synlighet av alle artikler på reolens plukkside, samt korte reiseavstander.