Reolkontroll med produsentkompetanse
....din plikt - vår oppgave.

Hvorfor reolkontroll?

Også innovative lagerløsninger krever reolkontroll. I følge den europeiske Standard NS EN 15635, er brukeren forpliktet til å få lagerinventaret regelmessing kontrollert for skader og sikre seg at den overholder gjeldende sikkerhetskrav. Din plikt - vår oppgave!

Montør med oransje vest og arbeids hansker som utfører en reolkontroll i et stort lager med pallreoler. Bærejerna er røde med etikker klistret på for merking. Denne inspeksjonen bør utføres hvert år av en faglig utdannet person. Arbeidsmiljøloven sier at det er brukerens plikt å sørge for et sikkert lager.

Fordeler ved at vi utfører reolkontroll

Ingen bruk av egne ressurser

Færre reperasjonskostnader

Lengre levetid

Sikkert lager

Vi sørger for at reolkontrollen blir utført til riktig tid.

Stort lagerbygg med masse pallereoler. Røde bærejern og galvaniserte stiger. Reolene er fylt opp med paller og varer. Stigene har gule stigebensbeskyttere. Det utføres en reolkontroll av tre montører som går på betonggulv nedover reolene for å inspisere å sjekke sikkerheten på alle pallereolene. Dem har oransje vester med refleks, hvite arbeids hjelmer og han ene bærer et nettbrett.

Dette mottar du ved reolkontroll

I henhold til arbeidsmiljøloven er det brukerens plikt å sørge for et sikkert lager. Vi anbefaler at reolkontroll utføres minimum hver 12. mnd av en faglig utdannet person.

  • Kvalifisert inspeksjon

    Vi garanterer en kvalifisert inspeksjon for din sikkerhet.

  • Dokumentasjon med rapport og bilder

    Motta dokumentasjon for godkjent inspeksjon. 

  • Offisiell Godkjenningsmerke

    Ved et offisiell godkjenningsmerke har du verdig dokumentasjon av inspeksjon.

Kontakt oss angående reolkontroll

I tillegg til å ringe eller sende e-mail, kan du fylle ut dette kontaktskjemaet. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ønsker du hjelp med reolkontroll?

Er det noe du lurer på vedrørende produkter, løsninger, pris eller leveringer. Ta kontakt, så hjelper vi deg!