BITO Gjennomløpsreoler pall

Gir en kompakt og oversiktlig lagrings-løsning. Alle varer er tilgjengelige direkte ved reolfronten og varene følger automatisk. Dette gir stor areal-besparelse og kortere transportvei.

BITO Gjennomløpsreoler pall

Dere kan spare mye tid og penger ved å velge riktig lagringssystem. Et effektivt system av logistikkprosesser er en essensiell faktor for en knirkefri lagerproduktivitet.

BITO PROflow gir en kompakt og håndterbar lagrings-løsning. Prosesstiden er kraftig redusert og interne logistikkprosesser kan beregnes bedre. Det forhindrer avbrudd samtidig som produktiviteten økes og reduserer lagerkostnader.

Gjennomløpsreoler fjerner behovet for ganger mellom hyllene, og sparer dermed 60% av lagringsplassen sammenlignet med en tradisjonell pallereol.

I tillegg er det i en gjennomløpsreol, i motsetning til blokklager, alltid direkte tilgang til alle varer. Det gir høy fleksibilitet og reduserer tiden som kreves for å plukke varene.

 

Animation outgoing goods

BITO PLS Brochure - Outgoing goods

BITO PROflow gir en kompakt og håndterbar lagrings-løsning. Prosesstiden er kraftig redusert og interne logistikkprosesser kan beregnes bedre. Det forhindrer avbrudd samtidig som produktiviteten økes og reduserer lagerkostnader. Gjennomløpsreolene strår i et stort lager. Det er mange sekjsjoner og fire hyller i høyden. Galvaniserte stiger, med pulverlakkerte blå bærejern fra bito.

Riktig beholdning

Oversiktlig beholdning ved lagring av like paller.

Optimal utnyttelse

Utnytt lagerarealet optimalt ved bruk av gjennomløpsreoler.

Effektiv plukk

Ved plukk vil neste pall skli frem og gi en effektiv og oversiktlig plukk av pallene i systemet.

Stort lager med mange bito gjennomløpsreoler fylt med varer. pulverlakkerte blå bærejern og galvaniserte stiger. Oransje og svart gaffel truck. Tansportkasser på bånd med varer. I FiFo-prinsippet (første inn, første ut) -prinsippet er den første lagrede pall også den første som skal plukkes. Hver enkelt kanal i en reolblokk er lastet med paller fra lastesiden på baksiden. Produktene plukkes fra motsatt side. En bremserull på rullene sikrer at pallene kan plukkes ut uten trykk fra varene bak. Dette bidrar til å hindre skade på varer.

FiFO Prinsippet

I FiFo-prinsippet (første inn, første ut) -prinsippet er den første lagrede pall også den første som skal plukkes. Hver enkelt kanal i en reolblokk er lastet med paller fra lastesiden på baksiden. Produktene plukkes fra motsatt side. En bremserull på rullene sikrer at pallene kan plukkes ut uten trykk fra varene bak. Dette bidrar til å hindre skade på varer.

Direkte tilgang

Til forskjell fra konvensjonelle pallereoler gir gjennomløpsreoler en mye mer kompakt og bedre organisert lagring. Alle palleløp har direkte tilgang til plukksiden. Hvert element beveger seg uten hjelp. Tilstrekkelige påfyllingsmengder garanterer konstant produkt-tilgjengelighet. Bildene ved siden av presenterer to lagringsanlegg som begge leverer 36 referanselinjer.

Til forskjell fra konvensjonelle pallereoler gir gjennomløpsreoler en mye mer kompakt og bedre organisert lagring. Alle palleløp har direkte tilgang til plukksiden. Hvert element beveger seg uten hjelp. Tilstrekkelige påfyllingsmengder garanterer konstant produkt-tilgjengelighet. Bildene presenterer to lagringsanlegg som begge leverer 36 referanselinjer.
Kompakt lagring og elimineringen av unødvendig bruk av ganger mellom reoler, resulterer med sparing av opp til 60% gulvflate. Med klar separasjon mellom hyllene unngår man forstyrrelser i arbeidsflyten - og den økte plukkfrekvensen leder til at produktomsetningen også øker. Kort reiseavstand forbedrer produktiviteten - spesielt på lasteplasser der paller er gruppert i henhold til utsendelsesvei.

Bedre arealutnyttelse

Kompakt lagring og elimineringen av unødvendig bruk av ganger mellom reoler, resulterer med sparing av opp til 60% gulvflate. Med klar separasjon mellom hyllene unngår man forstyrrelser i arbeidsflyten - og den økte plukkfrekvensen leder til at produktomsetningen også øker. Kort reiseavstand forbedrer produktiviteten - spesielt på lasteplasser der paller er gruppert i henhold til utsendelsesvei.

Sparer transporttid

Selv om tiden som kreves for å levere informasjon og plukk forblir den samme mellom pallereoler og gjennomløpsreoler, viser reisetider betydelige forskjeller. Takket være reduserte reisetid med BITO gjennomløpsreol, reduseres arbeidstiden drastisk, mens produktomsetningen øker.

Til forskjell fra konvensjonelle pallereoler gir gjennomløpsreoler en mye mer kompakt og bedre organisert lagring. Alle palleløp har direkte tilgang til plukksiden. Hvert element beveger seg uten hjelp. Tilstrekkelige påfyllingsmengder garanterer konstant produkt-tilgjengelighet. Bildene presenterer to lagringsanlegg som begge leverer 36 referanselinjer.

Fordeler med BITO Gjennomløpsreoler pall

Høy fleksibilitet

I motsetning til dypstablingsreoler, gir BITO PROflow-lagring alle lagrede gjenstander direkte tilgang fra forsiden av reolen. Dette resulterer i høy fleksibilitet og rask plukking.

FiFo lagring

Først inn, først ut: FiFo-prinsippet gjør det enklere å overvåke holdbarhet, partier og produksjons-serier. Skille mellom plukke- og påfyllingssider bidrar også til å forhindre forstyrrelser forårsaket av trucksjåfører. Dette gjør plukkingen og lagermiljøet i det hele sikrere.

Eliminerer kjøreganger

Kompakt lagring og eliminering av unødvendige ganger resulterer i en gevinst på gulvplass på opptil 60%. Den eksisterende lagringsplassen kan da brukes mer effektivt. Interne transportruter blir kraftig forkortet - reisetider kan reduseres med opptil 40%. Dette minimerer plukktiden, slik at produksjonen øker tilsvarende.