Suksessprosjekt hos Døvigen AS: Et moderne og effektivt lager på Skedsmokorset

Døvigen logo

Døvigen AS, en anerkjent leverandør av kontormateriell, datarekvisita, papir, emballasje, profilartikler, desinfeksjon og smittevernutstyr, ønsket å oppgradere sitt lager på Skedsmokorset. Målet var å skape et moderne, effektivt og trygt lager som kunne oppfylle deres voksende behov.

Reolteknikk, som en ledende leverandør av lagerløsninger, ble valgt for å levere og montere en rekke nøye utvalgte produkter, som inkluderer:

  1. Pallereoler med gule stolpebeskyttere: Robuste og stabile pallereoler som maksimerer lagringskapasiteten og sikkerheten. De gule stolpebeskytterne bidrar til å forhindre skader på reolene og beskytter mot mulige kollisjoner med trucker og annet utstyr.
  2. Småvarereoler: Disse reolene er spesialdesignet for effektiv og oversiktlig lagring av mindre varer. De gir rask og enkel tilgang til produkter og bidrar til å øke plukkeffektiviteten betydelig.
  3. Rassikring: For å garantere et trygt arbeidsmiljø og redusere risikoen for ulykker, installerte Reolteknikk rassikring på lageret. Dette tiltaket beskytter både ansatte og varer fra potensielle skader forårsaket av utilsiktet sammenstøt eller uhell.
  4. Kartonggjennomløp: Dette innovative systemet sikrer en effektiv og ergonomisk plukking av varer ved hjelp av et “først inn, først ut”-prinsipp (FiFo). Det bidrar til å redusere arbeidstid og kjøreavstander, samtidig som det gir en kompakt og godt organisert lagring av varer.
  5. Merking: Et godt merkingssystem er avgjørende for et effektivt lager. Reolteknikk installerte et system som gir tydelig identifikasjon og organisering av lageret, noe som gjør det enklere for ansatte å finne og plukke varer raskt og nøyaktig.

Gjennom tett samarbeid og en grundig planleggingsprosess, har Reolteknikk og Døvigen AS sammen skapt et lager som utnytter plassen optimalt, øker effektiviteten og sikrer et trygt arbeidsmiljø. Resultatet er et høytytende lager som tilfredsstiller Døvigen AS’ voksende behov og forventninger.

Er du interessert i å oppgradere ditt lager? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller en hyggelig samtale, og la oss sammen finne den