Gjennomløpsreol pall

Gjennomløpsreol pall

Kompakt og oversiktlig lagring. Alle varer er tilgjengelige direkte ved reolfronten og varene følger automatisk. Gir stor arealbesparelse og kortere transportvei.

- FIFO-prinsippet, først inn - først ut - overvåkning av batches og holdbarhetsdatoer
- Optimal oppgaveklargjøring
- Vesentlig redusert transporttid
- Oversiktlig lagring av alle tilgjengelige varer
- Økt produktivitet ved adskillelse av innlagring og plukking
- Økt arealutnyttelse på opptil 60% ift konvensjonelle reolanlegg
- Individuelle løsninger, tilpasset dine originalemballasjer
- Mulighet for automatisk innlagring og/eller plukking

Ta kontakt for uforpliktende løsningsforslag og pris.

Pallgjennomløp

Relatert