Dypstablingsreol

Dypstablingsreol

Dypstabling gjør det mulig å lagre flere paller pr lagernivå etter hverandre i dybden, noe som gir en optimal utnyttelse av arealet. Pallenes oppholdstid i reolen er som regel lang, og dypstabling er f.eks egnet til sesonglager

Fordeler ved dypstabling:

- Driftsøkonomisk lagring i kompakt form
- Høy volumutnyttelse
- Sikker lagring av trykkfølsomme varer
og uregelmessig lastede paller


Brukes ved:

- Store beholdninger av den enkelte vare
- Lite til middels stort varesortiment
- Lav omsetningshastighet


Ta kontakt for uforpliktende løsningsforslag og pris.