SK smådelskasser

SK smådelskasser

- Optimale egenskaper på rullebaner pga bunnkonstruksjon og avrundede påløpskanter
- Høy volumutnyttelse med rettvinklede hjørner og glatte sider
- Stablespor og dype grep gir stabil stabling og sikker håndtering
- Plukkeruten (tilbehør) faller ikke ut og kan åpnes i stabelen. Kassene har inkl. etikett

SK Smådelskasser