Pallstabler

Pallstabler

Sterkt, robust, effektivt og ergonomisk løftehjelpemiddel. Manuell eller elektrisk.

Pallstabler